Menu Sluiten

Inschrijven

Hoe inschrijven in onze club?

Inschrijven kan door een mail te sturen naar onderstaande:

 • Jeugd (kan-min): mailen naar jeugdhalestra@gmail.com
 • Ouderen: mailen naar mark.de.somviele@gmail.com

Documenten

 • nieuwe leden vullen de kaart  “AANVRAAG VERGUNNING” in
 • de ondertekening van deze documenten gebeurt:
 • bij een meerderjarige: door het lid zelf
 • bij een minderjarige: door één van de ouders van het lid
 • de ingevulde en ondertekende kaarten worden bezorgd aan de clubsecretaris:
 • ofwel digitaal naar het e-mailadres mark.de.somviele@gmail.com
 • ofwel door deze te deponeren in de brievenbus van de clubsecretaris, namelijk Mark De Somviele, Sint-Gerolflaan 27, 9880 Aalter
 • ofwel door deze te deponeren in de daarvoor voorziene lade in de ladenbak in het clubhuis.

Lidgeld

            Het lidgeld wordt bepaald volgens de categorie en bedraagt:

 • Kangoeroes, geboren in 2017 en 2018: 135,00 euro
 • Benjamins, geboren in 2015 en 2016: 135,00 euro
 • Pupillen, geboren in 2013 en 2014: 135,00 euro
 • Miniemen, geboren in 2011 en 2012: 135,00 euro
 • Cadetten, geboren in 2009 en 2010: 120,00 euro
 • Scholieren, geboren in 2007 en 2008: 120,00 euro
 • Junioren, geboren in 2005 en 2006: 120,00 euro
 • Senioren, geboren in 20024en vroeger tot de leeftijd van 35 jaar: 120,00 euro
 • Masters, vanaf de leeftijd van 35 jaar: 75,00 jaar
 • Recreanten, geen deelname aan trainingen en geen leeftijdsbepaling: 25,00 euro
 • familiepakket: 300,00 euro ongeacht het aantal aansluitingen in het gezin.

Het lidgeld dient overgeschreven te worden op rekeningnummer BE18 0680 7038 7065 op naam van “Atletiek Club Halestra vzw” met vermelding van de referentie “lidgeld seizoen 2022 – naam atleet/recreant/familie”.

Clubtrui

Wedstrijdatleten (Kangoeroes tot en met Masters) die deelnemen aan een officiële wedstrijd moeten dit doen in een clubtrui. Diegenen die hierop een overtreding maken zullen de opgelegde boete hieromtrent zelf moeten betalen.

Clubkledij kan aangekocht worden bij de kledijverantwoordelijke, zijnde Mia Praet. De aankoop en afhaling kan enkel gebeuren na telefonische afspraak met haar op het telefoonnummer 09 374 61 19, dit van maandag tot en met vrijdag, telkens van 16.00 u tot 18.00 u. Het adres is Sint-Gerolflaan 27 in 9880 Aalter.

Gedeeltelijke terugbetaling lidgeld door het ziekenfonds

De meeste ziekenfondsen zorgen voor een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld indien wordt aangesloten bij een erkende sportvereniging. De atletiekvereniging A.C. Halestra voldoet hiervoor aan de voorwaarden.

            U hoeft hiervoor zelf geen document te bezorgen aan de clubsecretaris.

Op het ogenblik dat u uw borstnummer, kangoeroe- of recreantenkaart ontvangt zal u eveneens een door de clubsecretaris ingevuld en ondertekend formulier voor het ziekenfonds ontvangen. Dit document moet u zelf voorzien van een klever van uw mutualiteit en uw handtekening (bij een meerderjarig lid) of de handtekening van één van de ouders (bij een minderjarig lid). Het formulier moet u dan zelf indienen bij uw ziekenfonds.

Vragen, opmerkingen, info

            Voor vragen, opmerkingen, info, … kan u steeds terecht bij Mark De Somviele