Menu Sluiten

Interregio

Beste jeugdatleten, 

Onze gekende Interregio-wedstrijden zijn er dit jaar ook opnieuw. Voor de nieuwkomers een woordje uitleg: de Interregio-wedstrijden vinden plaats op de piste.  Het zijn wedstrijden waaraan iedereen kan deelnemen, ook niet-aangeslotenen, maar enkel atleten van de zeven clubs (HALE, ACME, DEIN, RIEM, RCG, KAAG, en ASVO) die lid zijn van deze organisatie kunnen punten verzamelen. In tegenstelling tot de veldloopwedstrijden wordt hier per categorie gepresteerd, en niet per geboortejaar. Dus het ene jaar heb je al meer kans op een prijs dan het andere jaar.  Alle disciplines (kogel, discus, speer, ver, hoog, de sprintnummers en 600m/1000m) komen aan bod gedurende die 7 wedstrijden, maar niet allemaal tijdens dezelfde wedstrijden (3 disciplines per wedstrijd voor benjamins, pupillen en miniemen (behalve te Deinze).

 Op het einde van elke meeting wordt een 2000m estafette (behalve te Deinze) gelopen tussen de 7 clubs. Deze 2000m wordt onder estafettevorm gelopen, na het officiële einde van de meeting en in afwachting van het bekendmaken van de uitslagen. Concreet lopen 10 atleetjes elk 200m in deze volgorde en samenstelling: 3 ben meisjes of jongens, 3 pup meisjes of jongens en 4 min meisjes of jongens. Bij een tekort aan atleten mag men een jongere atleet in een hogere rang opstellen; bv. een extra benjamin opstellen i.p.v een pupil. De trainers en jeugdbegeleiders zullen deze klassering opstellen.

Per wedstrijd wordt er een mini-prijs voorzien voor iedere atleet, gaande van een medaille tot een zakje snoep. Na deelname aan 4 van de 7 wedstrijden krijgen de deelnemers een extra geschenkje. Na elke wedstrijd wordt de stand bijgehouden en de beste tien in de eindrangschikking (per geslacht en per categorie – niet per geboortejaar) worden nogmaals verwend en gemotiveerd met een beloning.

Op de laatste meeting worden de Interregio-Jeugdkampioenen bekend gemaakt. Winnaars worden de atleten met de hoogste score voor de som van de 5 beste van de punten van de 7 meetings samen. Er wordt een winnaar aangeduid per geslacht en per categorie. 
Er dient aan minimum 4 wedstrijden deelgenomen te worden om in aanmerking te komen voor de titel van Interregio-Jeugdkampioen en de extra prijs die eraan verbonden is. In het geval van ex aequo, wint de atleet die op de laatste meeting het meeste punten behaalde voor de disciplines.

We rekenen erop dat jullie hieraan deelnemen ! Een groot aantal Halestra deelnemers is goede reclame voor onze club en is veel plezanter voor de begeleiders en voor de mede-atleten !

Atleten betalen 4 EUR deelnameprijs, onafhankelijk van het aantal disciplines waaraan de atleet deelneemt. Bij inschrijving ontvangt de atleet inschrijvingskaartjes, per discipline moet zo’n kaartje ingevuld worden. Per geslacht is er een ander kleur.

Tijdens de wedstrijd moeten de ouders van aan de zijlijn toekijken en supporteren. Bij betreding van het middenplein zal de jury het publiek terecht wijzen. Net zoals voor de veldloopwedstrijden, wordt gevraagd dat de atleten een uurtje vóór aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn, want aan de inschrijvingen kunnen lange wachtrijen zijn. Bovendien moeten de atleten opgewarmd worden, want meestal beginnen die wedstrijden met een sprintnummer. Atleten die tijdens de wedstrijd een discipline willen verlaten om naar het toilet te gaan, of om een andere goede reden, moeten de jury inlichten, zodat die dat kunnen aanduiden op de deelnemerslijst.  Als je dit niet doet, en je bent niet tijdig terug voor je volgende beurt, verlies je die beurt automatisch.

 Het klassement wordt dit jaar bijgehouden door KAAG. Mocht, ondanks onze pogingen om deze stand foutloos te verwerken, toch een vergissing of vergetelheid zijn opgetreden, gelieve ons hiervan te verwittigen.