Menu Sluiten

Maatregelen coronavirus Covid-19

Iedereen onder ons kent wellicht één of meerdere familieleden, (sport)vrienden, werkcollega’s, die momenteel strijden tegen het onzichtbare coronavirus Covid-19. Sommigen kunnen hun strijd thuis verderzetten, sommigen moeten jammer genoeg opgenomen worden in het ziekenhuis om in hun strijd medisch ondersteund te worden.

Rekening houdende met de slecht evoluerende besmettingen beslisten de diverse overheden om bijkomende maatregelen in te voeren die van kracht zijn sinds donderdag 29 oktober 2020 om 0.00 u. Deze maatregelen hebben voor iedereen gevolgen, zowel op familiaal, beroepsmatig en sociaal vlak.

De maatregelen hebben ook een invloed op de werking binnen de atletiekvereniging A.C. Halestra. Na het bekendmaken van de diverse overheidsbeslissingen werden meerdere telefonische overlegmomenten georganiseerd waarbij bestuursleden, trainers en verantwoordelijken van omliggende atletiekclubs betrokken waren.

Overeenkomstig de beslissingen van de overheidsdiensten kunnen/mogen georganiseerde trainingen voor Cadetten, Scholieren, Junioren, Senioren en Masters, niet meer plaatsvinden, zowel outdoor als indoor. De betrokken atleten werden hieromtrent door hun trainers reeds gecontacteerd om de nodige afspraken te maken om, waar mogelijk, tijdelijk op individuele basis verder te trainen.

Binnen A.C. Halestra zijn we van oordeel dat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten opnemen om bij te dragen in de strijd tegen het coronavirus Covid-19. Daarom werd op woensdag 28 oktober 2020 beslist om alle jeugdtrainingen (trainingen voor Kangoeroes, Benjamins, Pupillen en Miniemen) stop te zetten vanaf donderdag 29 oktober 2020. Deze maatregel blijft alvast van toepassing tot en met zondag 15 november 2020.

Als bestuur volgen we de situatie en beslissingen van kortbij verder op en houden we er ons aan om tijdig te communiceren omtrent verleningen of versoepelingen van de huidige maatregelen.

We hopen alvast op jullie begrip en medewerking te mogen rekenen zodat we binnenkort op een veilige en kwaliteitsvolle manier opnieuw atletiek kunnen beoefenen.

Tot slot willen we iedereen die getroffen is door het coronavirus veel beterschap wensen en veel sterkte toewensen in hun strijd. Laat ons ook niet vergeten om regelmatig op andere manieren even contact op te nemen met elkaar (telefoon, e-mail, …) zodat we met ons allen deze periode zo goed als mogelijk doorkomen.

 

Namens het Dagelijks Bestuur van A.C. Halestra

Ann, Benny, Daniel, Davy, Gert, Johan, Johny, Mark